Posty

DORADZTWO ZAWODOWE

Obraz
                                                                              „Nie wiem, co dalej ze sobą zrobić?”, „Rodzice chcą czego innego niż ja”, „Nie potrafię określić własnego planu działania na  przyszłość”, „Tak, do końca nie jestem przekonany, co do mojego wyboru”.   Takie zdania słyszymy bardzo często, rozmawiając z naszymi uczniami na temat  ich przyszłości zawodowej. W takiej sytuacji staramy się pomóc, uświadamiając im mocne strony, to, w czym są dobrzy lub   precyzujemy ich   zainteresowania. Należy także pamiętać, że dokonanie optymalnego wyboru ścieżki kariery zawodowej wiąże się z uwzględnieniem wielu czynników – nie tylko własnych życzeń i możliwości, cech psychicznych, ale także potrzeb społecznych.   O tym, co nauczyciele mogą zrobić, aby wspierać swoich uczniów w ich rozwoju zawodowym i jednocześnie   przyczynić się do tego, aby ich decyzje poskutkowały trafionym wyborem i satysfakcją zawodową w przyszłości, będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku „Przegadulca”

WYPALENIE ZAWODOWE I DEPRESJA WŚRÓD NAUCZYCIELI

Obraz
23  lutego  przypada Światowy Dzień Walki z Depresją. Z tej okazji zaprosiliśmy dziś do Przegadulca Panią Zofię Sarnecką, wieloletnią nauczycielkę historii w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku. Zjawisko depresji i wypalenia zawodowego niezwykle często występuje u osób wykonujących zawód nauczyciela. Nasza koleżanka jest znakomitym przykładem tego, jak organizować sobie życie, by unikać wszelkich problemów depresyjnych. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia najnowszego odcinka Przegadulca.  

KONFERENCJA TED NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH

Obraz
 Podczas naszej dzisiejszej rozmowy będziemy s tarali się zain teresować Pańs twa użyciem filmów z konferencji  T ED na zajęciach lekcyjnych na różnych e tapach edukacyjnych, nie  tylko na lekcjach języków obcych, ale na wszelkich zajęciach. Konferencje  T ED pod hasłem "Ideas wor th spreading" - Pomysły godne rozpowszechniania - organizowane są obecnie cyklicznie na całym świecie,  także w naszym mieście, a filmiki z prelekcji konferencyjnych można z ła twością znaleźć w sieci i wykorzystać w celach edukacyjnych, choćby na zajęciach z wychowawcą. Bardzo serdecznie zapraszamy do obejrzenia odcinka i wykorzystywania filmików z konferencji  T ED podczas pracy z uczniami. Zamieszczamy  także kar tę pracy do ua trakcyjnienia naszej pracy.   

ŻYCZENIA NA ZBLIŻAJĄCE SIĘ ŚWIĘTA

Obraz
 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

Obraz
  Choć Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme) zagościł w edukacyjnej ofercie naszego miasta już blisko dziewięć lat temu (program realizuje płocka Jagiellonka), nadal nie wszyscy nauczyciele i uczniowie posiadają wiedzę na temat tego prestiżowego i nowoczesnego programu nauczania. Dlatego naszym dzisiejszym gościem jest Olga Florczak – uczennica klasy 3G IB DP z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku, która opowie, czym jest matura międzynarodowa, jakie są jej wymagania, czy to bardzo wymagający program i jakie kompetencje językowe trzeba posiadać, żeby dobrze poczuć się w klasie, w której większość zajęć realizowana jest w języku angielskim. Zapraszamy serdecznie!

RÓŻNORODNOŚĆ

Obraz
 Nasza otwartość na świat i ludzi jest związana z tolerancją na odmienność i inność. Poszanowanie dla różnorodności jest wynikiem dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej. Naszym zadaniem, jako nauczycieli, jest podkreślanie różnorodności uczniów, eksponowanie jej oraz uświadamianie uczniów, że w różnorodności tkwi siła. Różnorodność zespołu klasowego, różnorodność społeczeństwa daje powód do zastanowienia się nad sensem odmienności. Bo jakby to było, gdyby wszyscy byli tacy sami, mieli taki sam potencjał i wyglądali tak samo? No cóż, zapewne byłoby nudno! Uwrażliwiajmy naszych uczniów na inność. Dbajmy o to, aby pamiętali, że każda odmienność – czy to kulturowa, rasowa, intelektualna, emocjonalna, czy fizyczna, jest szansą na poznanie czegoś nowego, innego punktu widzenia. Wystarczy tylko na tę odmienność się otworzyć, aby móc dostrzec w niej moc. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinaka „Przegadulca” pt.: „W odmienności siła!”. Aneta Przedlacka-Studniak Marcin Jaroszewski

"O PSIE, KTÓRY JEŹDZIŁ KOLEJĄ" - SPOTKANIE Z PANEM MARCINEM SIEMIĄTKOWSKIM - WSPÓŁSCENARZYSTĄ FILMU

Obraz
  Po wakacjach wracamy do Przegadulca z nową energią, pomysłami, planami, a zaczynamy od mocnego wejścia – spotkania z płocczaninem, Panem Marcinem Siemiątkowskim, współscenarzystą odnoszącej sukcesy filmowej adaptacji opowiadania Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją” w reżyserii Magdaleny Nieć. Pan Marcin przeniósł tę niezwykłą, poruszającą i uwielbianą przez dzieci lekturę do współczesności i tak pokierował scenariuszem, że wszystko kończy się szczęśliwie. Jak czuje się debiutujący scenarzysta, który odniósł taki sukces? Zapraszamy do obejrzenia Przegadulca! Aneta Studniak-Przedlacka & Marcin Jaroszewski 

WSPÓŁPRACA – KLUCZOWY ELEMENT SUKCESU W PROJEKCIE

Obraz
W dzisiejszym odcinku naszego video bloga porozmawiamy o wartości współpracy w realizacji naszych obowiązków zawodowych. Spojrzymy na fenomen współpracy w szkole z perspektywy nauczyciela, ucznia i rodzica. Naszym gościem specjalnym będzie Pani Emilia Ziółkowska – doradca metodyczny w zakresie języka niemieckiego w MSCDN Wydział w Płocku. W naszej rozmowie chcemy zachęcić wszystkich do współpracy. Efekty naszej pracy będą wtedy lepsze, dzięki naszym współpracownikom możemy odkryć w sobie nowe atrybuty, zdolności, możliwości. Wiele cennych projektów nie powstałoby nigdy bez współpracy różnych osób. Kształtowanie umiejętności współpracy między naszymi uczniami jest naszym obowiązkiem wynikającym z konieczności rozwijania kompetencji kluczowych oraz realizacji podstawy programowej z każdego przedmiotu. Zatem zapraszamy do obejrzenia naszego filmu oraz do współpracy!

SZKOŁA W CHMURZE

Obraz
    „Czy są tam oceny?”, „Jak zalicza się przedmioty?”, „Na czym polega Szkoła w Chmurze?”, „W jaki sposób prowadzona jest rekrutacja?”. Takie pytania rodzą się nie tylko w głowach uczniów, ale i nauczycieli. Jest to niewątpliwie model szkoły na miarę XXI wieku. Jednak nie jest ona zamiennikiem szkoły tradycyjnej. To raczej rozwiązanie i alternatywa dla pewnych sytuacji. Rozwiązanie dla tych uczniów, którzy chcą odkrywać siebie w warunkach i przestrzeni zapewniających większe poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Szkoła w Chmurze to świetne rozwiązanie także dla uczniów działających,   dla których realizacja zainteresowań jest na tyle czasochłonna, że nie da się ich pogodzić z tradycyjną formą edukacji. Mamy tu na myśli uczniów, którzy biorą   czynny udział w zawodach i turniejach itd. I właśnie z jedną z takich uczennic Szkoły w Chmurze rozmawiamy w kolejnym odcinku Przegadulca. Zapraszamy! Aneta Przedlacka-Studniak i Marcin Jaroszewski

WYCHOWANIE W KULTURZE

Obraz
Ostatnio udało mi się przeczytać bardzo ciekawą pozycję autorstwa muzykolożki Anny Weber „Rok wychowania przez sztukę’. Autorka stawia w książce śmiałą tezę, że kultura i sztuka to jedne z najważniejszych elementów kształtujących człowieka na wielu etapach jego rozwoju -   wpływających ja jego osobowość, wrażliwość, empatyczność, sposób postrzegania świata i drugiego człowieka. Dlatego od wczesnych lat należy poddawać dziecko, a potem młodego człowieka na różnego rodzaju bodźce kulturowe – na muzykę, sztuki wizualne, literaturę, film. Zdecydowanie zgadzamy się z tą opinią, a do dzisiejszego odcinka zaprosiliśmy naszą koleżankę – Małgorzatę Gasik – MSCDN-owską specjalistkę od kultury i promocji. Porozmawiamy wspólnie o ekspozycji ucznia na bodźce kulturowe i o pozytywnym wpływie takiej ekspozycji. Poruszymy także temat dwóch bardzo udanych projektów MSCDN: FAN – Filmowej Akademii Nauczyciela (raz w miesiącu nauczyciele mogą wziąć udział w projekcji interesującego filmu i wysłuchać roz